Tiền 500 nghìn ra đời năm nào

Nhiều bạn đặt câu hỏi về tờ tiền 500 nghìn ra đời năm nào ? Mệnh giá cao nhất có phải là đồng 500.000 Lương Ngọc Anh sẽ giải đáp cho bạn

Tiền 500.000 đồng (tiền Việt Nam) là tờ tiền có mệnh giá cao nhất được lưu hành tại Việt Nam. Đồng tiền có màu xanh lơ tím sẫm, lưu hành từ năm 2003

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/500.000_%C4%91%E1%BB%93ng_(ti%E1%BB%81n_Vi%E1%BB%87t)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *